Monthly Archives: July 2015

Promo Novel baru “Lari dari Pesantren” sodara-sodara

Sebuah novel anak anggitan saya baru saja terbit. Alhamdulillah, saya masih diberi rejeki Allah dapat menulis sebuah novel anak islami. Dan kali ini saya beri judul “Lari dari Pesantren”

Biar penasaran, ini saya cuplikan dari book trailernya yang dibikin sahabat saya Nikotopia, seorang penulis skenario yang lagi melambung…..

dan kalau mau lebih jelas lagi sila tengok di halaman promo buku di blog ini
https://andrisap7ono.wordpress.com/promo-novel-lari-dari-pesantren/

Slamet…Slamet….Slamet…

Cerkak Andri Saptono*
kepacak ana jagad jawa Solo Pos 18/7

Swara telepon mbrengkal turuku sing ora angler. Karo ngelapi iler tak saut hape sing ana meja. Tak sawang nomer kantor sing murup abang iku. Tumon, jam papat esuk kantor nelpon aku?
“Halo…” Suara satpam Marzuki mangsuli dhisik.
“Ana apa pak Marzuki? Saiki isih jam papat lho pak!”
“Ngapunten pak. Ketiwasan. Kahanan kantor ketiwasan…”
“Ketiwasan apa? Ngomong sing cetha pak!”
“Nyuwun pangapunten sak derengipun. Kantor nembe mawon dibabah maling, pak!”
Aku meneng sedhela. Nata ambegan supaya landung. Warta iki ora warta biyasa. Apa maneh warta kantormu kebabah maling. Nanging, tetep tak wangsuli kanthi kalem.
“Ya, uwis pak. Aku tak budhal rana saiki. Rasah grusa-grusu dhisik!”
“Nggih, pak. Nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun. Kula ampun dipecat nggih pak.”
Tak tata ambeganku. Tak jawab nganggo jawaban sing nglegani satpamku kuwi. “Yen sampeyan ora katut masalah iki, mestine aku ora bakal mecat pak Marzuki. Nggih ta?”
“Nggih Pak. Leres.”
Tak tutup hapeku. Alon-alon medhun saka dipan jalaran lara migren ana sirah marakne rada kliyengan. Banjur tak untal pil sing gedhene sak driji saka Sin She sing jarene luwih ampuh ketimbange aspirin.
Nalikane teka kantor, wis akeh wong sing kemruyuk neng kono. Katon polisi nalekne pita kuning pembatas, supaya wong sing ra berkepentingan ora mlebu. Apa maneh kantorku iki celak karo dalan gedhe, wong-wong sing pengin weruh pada teng pecungul pengin nonton.
Pak Marzuki, sing ngerti aku wis teka, marani nganti kedandapan. Raine pucet nalikane laporan marang aku. Continue reading

Peran dan Fenomena Pondok Tahfizhul Qur’an di Indonesia

Walaupun ujian nasional dan pengumuman kelulusan belum mulai, sudah banyak bermunculan spanduk dan baliho penerimaan siswa baru (PSB), khususnya SMP dan SMA. Baik itu sekolah negeri, swasta, hingga pondok pesantren seakan berlomba menjaring calon murid sebanyak mungkin. Semaraknya spanduk semacam ini juga mengindikasikan banyaknya jumlah madrasah/sekolah yang ada. Pun, menunjukkan pula bahwa madrasah/sekolah sudah tidak didominasi oleh sekolah negeri lagi. Di Solo raya misalnya, banyak bermunculan pondok pesantren yang mampu bersaing dengan sekolah formal. Dari pondok pesantren modern hingga pondok pesantren berbasis enterpreuner. Hal ini berbeda dengan image pondok pesantren di jaman dulu, yang lebih terkenal sebagai tempat pembuangan anak-anak nakal atau seperti isu yang dihembuskan sebagian kalangan, bahwa pondok pesantren adalah sarang teroris. Continue reading