Daily Archives: 20 October 2009

Kentir

Dimuat di Jagad Sastra Harian Solo Pos
kentir
Adzan luhur nggugah lamunane Sanyoto. Leren sik saka gaweyan sing lagi dilakoni kuwi, sampah plastik sing deweke pilihi lan banjur dikumbah, sing arep di dol neng papan daur ulang.
Sakjane iki wayah ngaso, nanging ing benak Sanyoto kok rasa-rasane ora pingin ngaso. Ora wayah nyambut gawe ora wayah ngaso, raine ayu Sunarti terus kumlebat. Ngarep-arep deweke enggal ngrampungi gaweyan ngresiki sampah plastik kuwi lan enggal di dol. Sak kilogram sampah plastik payu sewu rupiah. Yen saben dina entuk limalas kilo, rak yo lumayan. Malem minggu yen duwite wis mlumpuk iso mampir neng warunge Sunarti.
Pikirane Sanyoto terus mlaku. Kandhane kanca-kancane, dheweke wis wayahe rabi. Umure wis pas nduweni bojo. Ora enom banget lan ora tua. Ora apik wong lanang rabi suwe-suwe, arep ngenteni apa maneh? Dadi pakane setan, kanda kanca-kancane sak profesi. Continue reading